ಎಆರ್ ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ !: ಓದುಗರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

Posted: ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2014 in Uncategorized

# ಇದೇನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಇವರು ವೈದ್ಯರೆ..? ಅಥವಾ ಔಷಧ ಕೊಡುವ pharascist..?

ಇದರ ಪಾಠ ಎಂದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಸನಿಹದ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ೫ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಮ್. ಬಿ .ಬಿ. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ .. ನೀವು ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಾಬಹುದು….

ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಣ shetty .. ಸನಿಹದ ಒಡನಾಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದೇಶ ಅದೇನಂದರೆ ART ಮಾತ್ರೆ ಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಿ ಅಂತ…

ಖದರ್ ಅವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಳವದಿಸಬಹುದು…

– SARA.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s