ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ: ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ !

Posted: February 4, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಮಣಿಪಾಲದ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ನಾಗೇಶ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಉಡುಪಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೋಲೀಸರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s