ಕೊಡವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನ

Posted: March 1, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಕೊಡವೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ.28ರಂದು ಸಂಜೆ ಕೊಡವೂರಿನ ಸದಾನಂದ ಶೇರಿಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರಿಂದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಜರಗಿತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s