ಮೇ.9: ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಭಟ್ ಸಂಪಾದಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

Posted: May 6, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ `ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಗೋಡ್ಸೆ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಲೇಖನಗಳು’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮೇ. 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಮಟೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ನಾಯರ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s