ಮನೆ ಮತ್ತು ತೋಟ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

Posted: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2014 in Uncategorized

# 1382 ಸ್ವಾರ್ ಫೀಟ್ ನ RCC ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಡಿಕೆಮರ, ತೆಂಗಿನಮರ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮರಗಳಿರುವ ತೋಟ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.

ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ದಿವಾಣ, ಮೊಬೈಲ್ : 9164341889.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s